Sias Contract tilbyr hele verdikjeden fra idéutvikling og design til levering og implementering.

For å kvalitetssikre prosessen utarbeider vi tekniske tegninger og arbeidsbeskrivelser til håndverkerne. Våre dyktige prosjektledere følger opp alle impliserte parter, og passer på at alt kommer når det skal. Når produktet er vel i havn, kvalitetssikrer vi leveransen og sørger for at en detaljert FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) blir utarbeidet. Dette er «bruksanvisningen» for møblene som sikrer at de holder garantert kvalitet.

Sias Contract er registrert i StartBANK  – et felles leverandørregister opprettet av Byggenæringens landsforening som skal sikre at alle konkurrerer på like vilkår og for å unngå useriøse aktører. Registeret har bl.a. informasjon om sikkerhetserklæringer og økonomiske nøkkeltall.

I forkant av et nytt prosjekt prekvalifiserer Sias alle sine underleverandører som må oppfylle krav i henhold til StartBANK. For å sikre at alle krav blir overholdt, benyttes forenklet norsk standard for bygge – og anleggskontrakt NS8406.